Lewy
Prawy
Wtorek, 27 paĽdziernika 2020

prawy
Strona główna
NZOZ Hospicjum Domowe w Wolsztynie
pasek

NZOZ Hospicjum Domowe w Wolsztynie obejmuje opieką paliatywną i hospicyjną osoby chore na choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu w znacznym stopniu ich zaawansowania i okresie terminalnym.

Zadanie to wypełnia przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry, którą stanowią: lekarze, pielęgniarki, fizykoterapeuci, psycholog, pracownicy socjalni a także duszpasterz.

Zakład prowadzi również żywienie dojelitowe w warunkach domowych, a także pielęgniarską opiekę długoterminową.

 

 

drukuj
  Oprogramowanie INTAK ECMS