Lewy
Prawy
Czwartek, 27 stycznia 2022

prawy
Hospicjum | Zakres ¦wiadczonych Usług
Zakres ¦wiadczonych Usług
pasek

¦wiadczenia na rzecz pacjentów ubezpieczonych  w NFZ wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Mamy podpisane umowy z NFZ na 4 rodzaje usług:

  1. Hospicjum domowe
  2. Hospicjum domowe dla dzieci
  3. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych
  4. Pielęgniarsk± opiekę długoterminow± domow±.

Rejestracja odbywa się wył±cznie drog± telefoniczn± pod numerem: 68 384 52 96

drukuj
  Oprogramowanie INTAK ECMS