Lewy
Prawy
Poniedziałek, 06 kwietnia 2020

prawy
Hospicjum | Zakres ¦wiadczonych Usług
Zakres ¦wiadczonych Usług
pasek

¦wiadczenia na rzecz pacjentów ubezpieczonych  w NFZ wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja odbywa się wył±cznie drog± telefoniczn± pod numerami:

Dr Waldemar Micewski    602 774 357
Dr Tomasz Kocjan          600 038 114

Mamy podpisane umowy z NFZ na 3 rodzaje usług:

  1. Hospicjum domowe
  2. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych
  3. Pielęgniarsk± opiekę długoterminow±.
drukuj
  Oprogramowanie INTAK ECMS