Lewy
Prawy
Piątek, 25 czerwca 2021

prawy
Hospicjum | Zakres Świadczonych Usług | Hospicjum Domowe dla Dorosłych
Hospicjum wiadomości ogólne
pasek

Hospicjum Domowe dla dorosłych świadczy usługi dla chorych na nieuleczalne, postępujące choroby w ich terminalnym okresie.

Pomocą chorym zawsze służą lekarz i pielęgniarka, a w zależności od potrzeb również fizjoterapeuta i psycholog.

Usługa prowadzona jest dla pacjentów ubezpieczonych bezpłatnie i refundowana prze NFZ.

Minister Zdrowia wyraźnie określa jednostki chorobowe, w których mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

 

ICD-10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

C00– D48

Nowotwory

G09

Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego

B20– B24

Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)

G10

Choroba Huntingtona

G11

Bezład dziedziczny

G12

Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne

G13

Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I42

Kardiomiopatie

I43

Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

L89

Owrzodzenie odleżynowe

Wymagane jest skierowanie do Hospicjum Domowego wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.

Druk skierowania można pobrać tutaj 

 

drukuj
  Oprogramowanie INTAK ECMS