Świadczenia na rzecz pacjentów ubezpieczonych w NFZ wykonujemy bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Mamy podpisane umowy z NFZ na 4 rodzaje usług:

  1. Hospicjum domowe
  2. Hospicjum domowe dla dzieci
  3. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych
  4. Pielęgniarską opiekę długoterminową domową.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem: 68 384 52 96