Hospicjum Domowe dla dorosłych świadczy usługi dla chorych na nieuleczalne, postępujące choroby w ich terminalnym okresie.

Pomocą chorym zawsze służą lekarz i pielęgniarka, a w zależności od potrzeb również fizjoterapeuta i psycholog.

Usługa prowadzona jest dla pacjentów ubezpieczonych bezpłatnie i refundowana prze NFZ.

Minister Zdrowia wyraźnie określa jednostki chorobowe, w których mogą być udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej:

ICD-10Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia
B20 – B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV
C00 – D48Nowotwory
G09Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10Choroba Huntingtona
G11Bezład dziedziczny
G12Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G13Zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy
w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G35Stwardnienie rozsiane
I42Kardiomiopatie
I43Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L87Owrzodzenie odleżynowe

Wymagane jest skierowanie do Hospicjum Domowego (kod 2180) wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.

Druk skierowania można pobrać tutaj