Przeznaczona jest dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku przebywających w swoich domach, którzy wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym ciężko chorego, jak również przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym do radzenia sobie z niepełnosprawnością.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy i niepełnosprawni, niezdolni do samoopieki wymagający bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni: 

  • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach,
  • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę,
  • płukania pęcherza moczowego,
  • pielęgnacji pacjenta z rurką tracheostomijną
  • profilaktyki p/odleżynowej.

Usługa dla pacjentów ubezpieczonych świadczona jest nieodpłatnie i refundowana przez NFZ.

Wymagane jest skierowanie na oryginalnym druku NFZ „skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej” wystawione wyłącznie przez Lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kwalifikacją w skali Barthel, pielęgniarka prowadzi opiekę w ścisłej współpracy z Lekarzem Rodzinnym.

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerami telefonów podanymi obok.

Druk skierowania i kartę oceny w skali Barthel można pobrać tutaj 

UWAGA

Z uwagi na ograniczoną ilość zakontraktowanych przez NFZ usług obowiązuje kolejka oczekujących!